MIPS

eurobike 2016

MIPS är ett säkerhetssystem som är integrerat i vissa sporthjälmar. MIPS är en svensk uppfinning har ett vetenskapligt stöd bakom sig genom bland annat tester på Karolinska Sjukhusets forskningsavdelning. Där har man konstaterat att det kan skydda mot vissa sneda islag. Cirka 4% av hjälmarna som säljs idag är utrustade med MIPS och det råder delade meningar hos världens hjälmtillverkare huruvida systemet är effektivt eller inte.

De som inte valt att integrera detta system har publicerat följande…

”Vi har gjort mycket omfattande testningar, enligt EN eller CPSC standard, i våra egna laboratorier och funnit följande anledningar till att avstå från att integrera MIPS i våra hjälmar ”

 1. Inga av våra tester har visat på ökad säkerhet gällande detta system.
 2. Vi konstaterade att en vinklad sammanstötning kan orsaka att hjälmen, på grund av MIPS, hamnar i en position där hjälmen inte skyddar de delar av huvudet som skall skyddas enligt standard.
 3. MIPS är utvecklat för att lösas ut även vid milda stötar vilket resulterar i att hjälmens funktion upphör och den måste således ersättas med en ny hjälm.
 4. MIPS kräver större utrymme än vanligt vilket gör att hjälmarna måste göras större, vilket exempelvis påverkar vikten negativt.
 5. Det finns risk för att MIPS påverkar hjälmens ventilation negativt.
 6. Vi konstaterade att MIPS påverkade komforten negativt.
 7. Testningen som föranledde ett införande av MIPS är ofullständig då man inte tog hänsyn till skallens egna stötdämpande funktioner.
 8. Friktionskoefficienten gällande snö är högre än MIPS varmed systemet i så fall blir verkningslöst ”

 

Vidare så är en ny EU-standard gällande ridhjälmar ute på remiss i Europa och remissen innehåller följande förslag till förbättringar gällande ridhjälmars säkerhet.

 

 1. Stötupptagning ur fler vinklar än vid ett rakt fall och med högre energi
 2. Bättre motståndsförmåga mot genomträning av vassa föremål
 3. Bättre sidostabilitet för att stå emot hårda slag från sidan
 4. Större skyddsyta utan att detta påverkar förmågan att höra när hjälm bärs
 5. Hjälmen får inte påverka synfältet
 6. Stabiliteten hos hjälmen- den får inte röra sig på huvudet under ridning

 

MIPS är ett flexibelt system inne i hjälmen vilket gör den mera rörlig anser de som har testat hjälmen. MIPS svarar upp mot en del av de nya föreslagna kraven men då inte till punkterna 2 och 14 och när det gäller skidhjälmar så verkar man överens om att friktionskoefficienten är högre än MIPS.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *