DNs test cykelhjälmar

Uvex hjälmar

DNs test av cykelhjälmar konstaterar nya fakta.
Resultatet är överraskande såtillvida att en hjälm utan ett extra system för sneda islag får bland de bästa resultaten både vid raka och sneda islag. Forskarna konstaterar att det till stor del är cykelhjälmens konstruktion som avgör säkerhet och minskar risk för hjärnskakning. Man testade enligt följande.

Hjälmarnas förmåga att dämpa stöten vid raka islag:

Detta prov är utfört enligt den lagstadgade standarden SS-EN 1078. Hjälmen placeras på en provdocka och släpps mot en horisontell yta i ca 20 km/h. Testet utfördes både vid +50°C och vid -20°C. Vid testet mäts translationsaccelerationen, det vill säga vilka g-krafter som når huvudet. Enligt lagkravet får dessa inte överstiga 250 g.

Hjälmarnas skydd mot rotation av huvudet vid sneda islag:

Hjälmarna släpps med en hastighet av 22 km/h mot ett lutande plan (45°) för att simulera olika typer av olyckor. 1. Snett islag mot sidan av hjälmen som speglar ett fall åt sidan alternativt när man bli påkört av ett motorfordon. 2. Snett islag mot ovandelen av hjälmen som speglar exempelvis ett fall över styret. 3. Snett islag mot bakre delen av huvudet. Vid testerna mäts dels g-krafterna som når huvudet, dels hur mycket huvudet roterar inuti hjälmen (rotationsacceleration och rotationshastighet). Källa DN

Uvex cykelhjälmar, som är godkända enligt standard, var inte med bland de testade men vi hoppas på att dom kan komma med nästa gång. Resultatet var i linje med uvex egna tester i sina laboratorier och det ska bli spännande att följa utvecklingen gällande vilka standarder som kommer att gälla. Vi är dock övertygade om att uvex cykelhjälmar kommer att klara sig bra då företaget har en mycket lång erfarenhet av utformandet av personlig skyddsutrustning och har också blivit valt till ett av Tysklands mest innovativa företag.

 

cykelhjälmar uvex quatro

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *