Ce-märkning

Våra cykelhjälmar, skidhjälmar och ridhjälmar är CE-märkta!

Kolla så att din hjälm är CE-märkt innan du köper den! Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket står för EU-standard och att samma regler gäller i hela EU:

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU. Bara produkter som EU bestämt får CE-märkas. Kraven i EU:s direktiv har överförts till svenska regler och motsvarande regler ska finnas i alla EU-länder. Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket utför också marknadskontroll av produkter innan de når användarna genom insatser mot tillverkare, importörer, distributörer eller vid besök på mässor och utställningar.

Försäkran om överensstämmelse:

Till en CE-märkt produkt ska det finnas en ”försäkran om överensstämmelse”, som är det dokument där tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. Det innebär:

att tillverkaren på eget ansvar försäkrar att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven är uppfyllda

att dokumentation finns

att alla nödvändiga skyltningar, märkningar och bruks- och underhållsanvisningar finns.

Det ska alltid följa med en bruksanvisning på svenska med den CE-märkta produkten.

CE-märkning och produktsäkerhet (ADI 468), broschyr

Nedan ser du en av våra CE-märkta rdihjälmar samt medföljande broschyr.

CE: Förklaring om överensstämmelse: produkter märkta med denna symbol uppfyller kraven i EU:s direktiv.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *