Cykelhjäms lag?

Lag för alla att bära cykelhjälm, eller inte?

I Expressen redogörs för de nackdelar som finns med att införa en lag om hjälmtvång för vuxna. Man påpekar där att den största effekten av hjälmtvång inte blir att fler följer lagen utan att färre cyklar, och hänvisar till en undersökning i Australien. Där kunde man konstatera att cykelpendlingen minskade med en tredjedel i vissa delstater efter lagkravet om att bära cykelhjälm. Man hävdar vidare att det finns samma resultat från flertalet andra länder. Hjälmtvång fokuserar på farorna med att cykla, men det farliga är inte att cykla, utan att inte göra det, vilket påverkar folkhälsan negativt.

Många myndigheter och folkhälsoansvariga har i flera år kämpat för att det ska bli lag på att bära cykelhjälm – för alla åldrar. Men de har stött på motstånd från de stora cyklistorganisationerna, som menar att hjälmtvång skulle innebära en minskning av cyklandet, och därmed en sjukare och fetare befolkning uppger Apoteket i en artikel om cykelhjälmar.

Skydda huvudet från skallskador är ett av de starkare argumenten för att vuxna ska bära cykelhjälm. Vägverket menar att om alla följer den nuvarande lagen gällande unga under 15 år, så kommer antalet svårt skallskadade barn och ungdomar att minska med omkring 200 per år. NTF och Hjärnfonden menar att en cykelhjälm rejält minskar risken för allvarligare skallskador även hos vuxna.

Expressen möter argumentet med att skallskador är en vanligare dödsorsak vid bilolyckor. Forskning visar rentav att hjälmtvång för bilister skulle kunna rädda betydligt fler liv än tvång att bära cykelhjälm.. Trots det handlar debatten bara om det senare. Det finns också en fara med att införa regler som ensidigt gör det mindre attraktivt att cykla och det är att bilåkningen kan öka i en tid när den av miljöskäl egentligen borde minska. Dessutom, ju fler som cyklar, desto säkrare är det också att cykla. I forskningssammanhang kallas fenomenet för “Safety in numbers”. Således visar statistik att det är minst farligt att cykla i det ledande cykellandet Nederländerna – trots att hjälmanvändningen där är mycket låg. Om många väljer att sluta cykla på grund av tvång att bära cykelhjälm är risken stor att trafikmiljön blir farligare för de kvarvarande cyklisterna.

-Trafiksäkerhetsarbetet för cyklister handlar allt för ofta om deras beteende. Flera kommuner delar ut reflexvästar och Folksam har rentav föreslagit att de ska bära vadderade kroppsskydd. Men forskningen är entydig: den stora orsaken till cykelolyckor i Sverige är usel infrastruktur och dåligt underhåll, forsätter Expressen. Dessutom finns det många städer som har byggt upp väl fungerande utlåningssystem för cyklar i city så hur löser man hjälmtvånget då?

Gudrun Eriksson, utredare på enheten för Miljö & Hälsa vid Statens folkhälsoinstitut, anser att det vore bra med en lag om cykelhjälm för alla åldrar. – Vi vuxna ska ju vara en bra förebild. Det är svårt att förklara för barn och ungdomar varför de måste ha hjälm när motsvarande inte gäller för vuxna.

Onekligen en hel del förnuftiga argument och resonemang att sätta sig in om man nu skall ha någon åsikt gällande tvång att bära cykelhjälm för vuxna. Maila gärna dina åsikter till oss här på sportbutikonline.se och om du är för eller emot införandet av hjälmtvång även för vuxna cyklister.

Vi lottar ut pris bland er som skriver till oss, förmodligen cykelglasögon, vilket verkar neutralt.

 

Cykelhjälm uvex EDAero - Svart matt
Cykelhjälm uvex EDAero – Svart matt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *